Kuşaklararası çatışma yaratılmak isteniyor

Federal Meclisin bugünkü birleşiminde, ‚kuşaklar arası adalet‘ adı altında sürdürülen tartışma ele alınacak. Sol Parti Federal Meclis Grubu adına, saat 17.10-18.05 arasında birleşimin bu gündem maddesinde Sevim Dagdelen konuşacak. Dagdelen’in konuşmasında yer alan bazı ifadeleri aşağıda özetle ilginize sunuyoruz: