Milletvekilleri Dresden yürüyüşüne katılmaya çağırdı

Federal Parlamento’daki üç ayrı partiden milletvekilleri, başta Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler olmak üzere bütün demokratları, Nazilerin 19 Şubat 2011 günü, Dresden’de yapacakları yürüyüşü protesto gösterisine katılmaya çağırdı. Sol Parti Federal Meclis Grubu’ndan Sevim Dagdelen, SPD Meclis Grubu’ndan Aydan Özo»uz ve Birlik 90/Yeşiller Meclis Grubu’ndan Memet Kılıç, bugün Federal Meclis’te düzenledikleri bir ortak basın toplantısıyla yürüyüşün amacı hakkında bilgi verdiler.

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Dresden’in bombalanmasını gerekçe göstererek bu yüyüşü geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Federal Milletvekilleri, bunun tarih çarpıtma çabası olduğunu belirttiler. Nazilerin bu çabalarına karşı geniş bir toplumsal muhalefet örgütlendiğini, Nazi yürüyüşünün geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da engellenmesi için sendikalardan gençlik örgütlerine dek geniş katılımlı bir güçbirliği sağlandığını belirten Dagdelen, Özo»uz ve Kılıç, yaptıkları ortak açıklamada, “Biz; nazilere, onların insanlık düşmanı ideolojisine, ırkçılı»a ve ayrımcılı»a karşı mücadelenin her demokratın görevi olduğuna inanıyoruz. Bu mücadeleyi işçilerin, emekçilerin, gençlerin ve kadınların etnik köken ve dini inanç farkı gözetmeden elele sürdürmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Düşüncelerini yaymak için ırkçılığı kullanan nazilere verilecek en anlamlı yanıt, bu birliktelik ve dayanışma duygularıyla onların Dresden’de yürümelerini engellemek olacaktır” görüşüne yer verdiler.

http://www.dresden-nazifrei.com/