Opsiyon modeli ve çifte vatandaşlıkta sahte uzlaşma

SOL PARTİ Federal Meclis Grubu Göç Politikaları Sözcüsü Sevim Dagdelen, CDU/CSU ile SPD’nin koalisyon sözleşmesi konusunda anlaşmaya varması vesilesiyle yaptığı açıklamada, “SPD, çifte vatandaşlık konusunda verdiği sözünde durmamıştır. Opsiyon modeli kaldırılarak sosyal demokratların ağızlarına bir parmak bal çalınmış ve kandırılmışlardır. Oysa bu uygulama, Anayasaya aykırı olduğu için zaten belli bir zaman sonra iptal edilecekti. Ayrıca yeni vatandaşlı»a geçişlerde, genel çifte vatandaşlık hakkı tanınmamaktadır. Bu konudan en yo»un bir şekilde etkilenen Türkiye kökenli göçmenler, SPD’nin bu seçim kandırmacasını kaba bir hakaret olarak algılayacaktır” dedi. Dagdelen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Almanya’da doğan birisi, artık bundan böyle yaşı ilerlediğinde, do»duğu ülkenin mi, yoksa anne-babasının geldiği ülkenin mi vatandaşı olacakları konusunda tercihte bulunmak zorunda kalmayacak. E»er yasa bu şekilde çıkarsa, bu olumlu bir gelişme olacaktır. SOL PARTİ, en başından itibaren, opsiyon modeli adındaki bu tercih yapma zorunluluğuna karşı çıktı. Ancak bu model, Anayasa hukuku ve bürokratik düzenlemeler açısından yol açtığı sıkıntılar nedeniyle, uzun vadede zaten yürürlükte kalamayacaktı. Öte yandan SPD’nin seçim kampanyasında vaat ettiği genel çifte vatandaşlık hakkı da gerçekleşmeyecek. Çifte vatandaşlık, sadece bazı göçmen kesimlerinin kullanabildiği bir hak olarak kalacak. Bu uygulamadan en fazla etkilenen Türkiye kökenli göçmenler ise, bunun dışında tutulmaya devam edecek. Yani aycımcıl»ı ve eşitsizliği öngören bir uygulama, belli bazı göçmen grupları açısından devam edecek.

Bir bütün olarak bakıldığında, ortaya çıkan koalisyon sözleşmesi entegrasyon politikaları açısından bir duraklama dönemi yaşayacağımızı gösteriyor. Eziyet verici bir dizi düzenlemeye dokunulmuyor. Aile birleşimlerinde dil bilme zorunluluğu getiren ayrımcı ve Avrupa hukukuna aykırı düzenleme ve vatandaşlı»a geçişlerin önündeki yüksek engeller buna örnek olarak gösterilebilir. Entegrasyon kursları konusunda da, mu»lak vaatler dışında bir ilerleme söz konusu değil. Yurtdışında kazanılmış diplomaların tanınması, örneğin ülke çapında geçerli, müşterek bir danışmanlık hizmeti veren kurumların oluşturulmasını öngören düzenleme ile kolaylaştırılması konusunda da temel bir değişikliğe gidilmiyor. Koalisyon sözleşmesinde, yerel seçimlerde yabancılara oy hakkı verilmesi konusunda da bir tek kelime yer almıyor. Kısacası; bu koalisyon hükümeti döneminde de, burada yaşayan yabancılar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye devam edecek.“