Pedagoglar Şiddet Etnik Sorun Değil Diyor

Berlin Rütli Hauptschule okulunun şiddet olayları gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmesi üzerine, Almanya’da göçmen ö»renciler sorunu tartışılmaya başlandı.

Sa»da yer alan partiler, polisiye önlemleri gündeme getirirken, sol partiler, göçmen dernekleri ve pedagoglar, sorunun etnik ayrımcılı»a dayandırılmasını kınıyor. Şiddet olaylarının nedenlerinin sorgulanması yerine polisiye önlemlerle sonuç alınmak istenmesinin, eğitimdeki sorunu çözmeyeceğine dikkat çekiyorlar.

Wowereit: Hauptschule’lerin geleceği tartışılsın

Başbakan Angela Merkel gelişmeler üzerine Berlin Senatosu’nu uyum politikasını ihmal etmekle suçladı.

Merkel’e sert yanıt veren SPD’li Berlin Eyalet Başbakanı Klaus Wowereit ise parti politikası çıkarlarını bir yana bırakıp tüm köklü partilerin çözüm için işbirliği yapmasını istedi.

Wowereit aynı zamanda Almanya’da "Hauptschule" olarak nitelenen okul modelinin geleceği üzerine de tartışılma başlatılmasını öneriyor.

Oettinger: Göçmenlere uyum için baskı yapılsın

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı (CDU) Günther Oettinger göçmenlere uyum sağlamaları için daha fazla "baskı" yapılmasını öneriyor. Oettinger, "Sürekli olarak burada yaşamak isteyenlerin, sosyal barışın ve kendilerinin çıkarına olduğu için, Almanca ö»renmeleri gerekir" diyor.

Bu öneriye karşı çıkan E»itim Senatörü Klaus Böger, Rütli Hauptschule’leri kapatma önerisini geri çeviriyor. Böger, sorunu sadece polisiye önlemlerle çözmeye çalışmanın saçmalık olacağını söylüyor.

Demirdö»en: E»itim bütçeleri kısıtlanmasın

Almanya Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Sidar Demirdö»en de okullara polis yerine pedagog ve ö»retmen atanması gerektiğine söylüyor:

"Rütli okulundan yola çıkılarak göçmen gençler ve aileleri günah keçisi ilan ediliyor. Okullarda yaşanan sorunların sosyal problemler olduğu gerçeği göz ardı ediliyor"

Demirdö»en, Göçmen Kadınlar Birliği olarak eğitim alanında yapılan tüm kısıtlamalara derhal son verilmesini; eğitime ayrılan bütçenin kısıtlanmak yerine artırılmasını, elemeci, fırsat ve şans eşitliği tanımayan okul sisteminin kaldırılmasını, göçmen çocuklara küçük yaşlardan itibaren ücretsiz Almanca eğitiminin verilmesini öneriyor.

Pedagoglar: Şiddeti etnik sorun olarak görmeyin

Eleştirel Pedagoglar Birliği ise sorunun tartışılma biçiminin, şiddeti etnik bir sorun olarak görme eğilimini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Birlik, şiddetin kendiliğinden ortaya çıkmadığını söylüyor. Nedenler ortadan kaldırılmadıkça da varlığını sürdüreceğini ekliyor. Şiddetten değil diyalogdan yana olduklarını söyleyen pedagoglar, diyalog merkezleri olarak da yalnızca okulları değil, hayatın her alanını öneriyor.

Avgan ve Dagdelen: E»itim sistemi sorunlu

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Genel Başkanı Hüseyin Avgan da "Rütli Hauptschule’deki şiddet olaylarında, göçmen çocukları ve ailelerini suçlu ilan etmek, gerçekleri çarpıtmak" diyor.

Avgan ve Sol Parti Federal Meclis Fraksiyonu Göç Politikası Sözcüsü, Milletvekili Sevim Dagdelen "Sorun göçmenlik değil, eğitim sistemi sorunudur. Almanya’daki eğitim sistemi ve göçmen politikaları sorgulanmadıkça ciddi ve kalıcı bir çözüm sağlanması mümkün değildir" diyor.

"Rütli Okulu’ndan gelen imdat ça»rısı üzerine ö»rencileri günah keçisi yaptılar. Göçmen ailelerden gelen ‚eğitilmesi imkansız gençlerin‘, ancak polis ve sert tedbirlerle yola getirilebileceğini ileri sürüyorlar."