Savaşa karşı çıkmaya devam edeceğiz

Federal Meclis’in bugünkü birleşiminde, Alman ordusunun Afganistan’a 850 asker daha göndermesi konusu tartışıldı. Sol Parti milletvekilleri bu sırada meclis sıralarından aya»a kalkarak, 4 Eylül 2009’da, Kunduz’da NATO tarafından katledilenlerin anısına, kurbanların isimlerinin bulunduğu dövizler taşıdılar ve onların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Bunun Federal Meclis içtüzüğüne aykırı bir eylem olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Norbert Lammert, Sol Parti milletvekillerini bugünkü oturumdan ihraç etti. Sadece oylamaya katılmalarına izin verilen Sol Parti Milletvekilleri, bugün gündemde bulunan diğer maddelerin görüşülmesi sırasında salonda bulunamayacak ve konuşma yapamayacak.
Bu nedenle, Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, saat 14.00-14.45 arasında ele alınacak opsiyon modeli konulu gündem maddesinde, dün duyurduğumuz gibi parti meclis grubu adına konuşma yapamayacak. Meclis Başkanı Lammert’in ihraç kararını eleştiren Dagdelen, konuyla ilgi şu açıklamada bulundu:

Bugün mecliste yaşananlar, yıllardır Almanya’nın dışpolitikasının militaristleştirilmesi yolunda atılan adımların hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. Alman halkının yüzde 70’i, Afganistan’a asker göndermemize karşıdır ve halkın bu talebini meclis kürsüsünde Sol Parti Meclis Grubu dışında kimse dile getirmiyor. Bu nedenle oturum salonundan atılmamız, Meclis Başkanı’nın ve savaş yanlısı partilerin halkın talep ve duygularına kulak tıkadığını bir kez daha göstermektedir. 4 Eylül 2009’da Kunduz’da, bir Alman subayın verdiği emirle, ço»unluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 142 Afganlı katledilmiştir. Bu katliamın kurbanlarının anılmasına dahi tahammül gösteremeyen hükümet partileri ve SPD, bugün 850 Alman askerinin daha Afganistan’a gönderilmesine onay vererek yeni katliamlara davetiye çıkaran bir karara imza atmıştır.

Meclis grubumuz oturum salonundan atıldığı için bugün gündemin son maddesinde ele alınacak olan vatandaşlık hukukundaki opsiyon modeline ilişkin iki tasarı konusunda konuşma hakkım gasp edilmiştir. Konuşma hakkım gasp edilmeseydi, bugün yürürlükte olan yasanın değiştirilmesinden sorumlu olan iki partinin, yani SPD ve Yeşiller’in yasanın değiştirildiği dönemde hükümette bulunduklarını hatırlatacaktım. Bugün sundukları, opsiyon modelinden vazgeçilmesini ve vatandaşlı»a geçişin kolaylaştırılmasını öngören yasa tasarılarının ne denli samimiyetten uzak olduğuna dikkat çekecek, iktidar ve muhalefette iken farklı politikalar savunduklarına işaret edecektim. Sol Parti Federal Meclis Grubu olarak geçtiğimiz yasama döneminde sunduğumuz bir önerge ile opsiyon modelinden vazgeçilmesini talep etmiştik. Bu önergemizin de Kasım 2008’de, CDU/CSU, SPD ve FDP’nin oylarıyla reddedildiğini hatırlatacaktım.