Seçim broşürü

Değerli seçmenler!
27 Eylül’deki Federal Parlamento seçimleri ola»anüstü koşullarda yapılıyor. Yaşanan ekonomik krizin bedelini bugünden işçiler-işsizler, emekçiler ödemeye başladı. Taşeron işletmelerde çalışan binlerce işçi işini kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon işçi kısa çalışmaya mahkum edildi ve işyerini kaybetme korkusuyla yaşıyor. Bugüne kadar işçilere-emekçilere “para yok” diyerek sosyal kısıtlamalara giden SPD ve CDU, milyarlarca euroyu krizin asıl sorumlusu olan bankerlerin ve zenginlerin hizmetine sundu. Biz Sol Parti (DIE LINKE) olarak, “krizin yükünü işverenler ve zenginler ödesin” diyoruz. Yaşam koşullarını düzeltmek için, işçilerin-emekçilerin din-dil-ırk ayrımı gözetmeden birleşmeleri, haklarını aramaları gerekir. Onları bu mücadelelerinde desteklemek için Federal Parlemento’ya yeniden adayım ve desteğinizi bekliyorum.
Saygılarımla