Sermayenin çıkarları değil, insanlar gözetilsin!

Federal Meclisin bugünkü oturumunda, Federal Hükümetin hazırladığı ve kalifiye elemanların Almanya’ya göçünü düzenleyen yasa tasarısı (İş Göçünü Yönlendirme Yasası) ile Yeşiller Partisi ve FDP’nin sunduğu konuyla ilgili önergeler ele alındı. Bu gündem maddesinde Sol Parti Federal Meclis Grubu adına Sevim Dagdelen konuştu ve özet olarak aşağıdaki görüşleri aktardı: