SOL PARTİ Federal Meclis Grubu’nun Türkiye’deki güncel duruma ilişkin açıklaması

İstanbul‘da LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı gerçekleştirilen polis saldırısını kınıyoruz. Burada, AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ço»unluğu kaybetmesinden sonra açıkça görülebildiği üzere, azınlıklara ve farklı görüşlere karşı daha fazla kışkırtma ve şiddete bel bağladığı ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda, AKP Hükümetinin Kuzey Suriye’ye (Rojava) girme panları da, gerginliği tırmandırma çabalarında bir adım daha atılmak istendiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP açıkça görüldüğü üzere, açıktan bir saldırı savaşı başlatmak üzeredir. Bu Suriye’ye girme planlarını kınıyoruz ve uluslararası hukuk ile BM Şartı’nda belirlenmiş olan, şiddetin uluslararası ilişkilerde tehdit aracı olarak kullanılması ve uygulanması yasağının ihlali olarak değerlendiriyoruz.

Federal Hükümetten, AKP Hükümetinin azınlıklara karşı insan onurunu hiçe sayan uygulamalarını artık bir an önce ve yanlış anlaşılmalara yol vermeyecek açıklıkla kınamasını ve özellikle de islamist terör gruplarına NATO ortağı Türkiye tarafından silah sevkiyatı yapılması ve başka şekillerde destek sunulması karşısındaki suskunluğunu terk etmesini talep ediyoruz.

Federal Hükümet, Erdoğan rejimine sunduğu desteğe son vermelidir. Federal Alman Ordusu birliklerinin Türkiye’den çekilmesi ve silah ihracatına derhal son verilmesi, bu kapsamda atılması gereken adımlardandır.

Türkiye’de siyasi takibata u»rayanlarla dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyor ve HDP’nin demokrasi, barış ve sosyal adalet mücadelesini destekliyoruz.

linksfraktion.de, 30. Juni 2015

Quelle: http://linksfraktion.de/nachrichten/erklaerung-fraktion-linke-aktuellen-lage-tuerkei/