Sol Parti Federal Meclisteki tek muhalefettir

Sol Parti sosyal demokratlarla karıştırılıyor. Sol Parti’yi sosyal demokratlardan ayıran özelliği nedir?

Almanya’daki Sol Parti yeni bir parti. İki partinin, Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) ile Seçim Alternatifi-Sosyal Adalet (WASG) birleşmesinden oluştu. Mayıs 2005’de, Schröder erken seçim ilan ettiğinde, bu iki parti bir liste üzerinde anlaşıp, birlikte seçimlere gideceklerini ilan ettiler. Başında eski sosyal demokratların başkanı Oscar Lafontaine vardı. Lafontaine, ‚erken genel seçim olacak, biz PDS ve WASG birlikte hareket edersek, şanzımız iyi olur‘ dedi. Yüzde 5 barajını aşmak ve güçlü bir şekilde parlamentoya girmek için. WASG 2004’ün sonunda kurulan, çok yeni bir parti. Mayıs 2005’de Kuzeyren Vestfalya eyalet meclisi seçimlerine giren yaklaşık 4-5 aylık bir partiydi. Buna rağmen, en fazla seçmenin (15 milyon) olduğu eyalette yüzde 2.2 oy elde etmiş bir parti. Bu, büyük bir ilgi ve takdirle değerlendirildi. Çıkışı çok iyi idi. Bürosu, hiçbir altyapısı olmayan bir parti böyle bir başarı elde edebildi.

Nedeni nedir?

Almanya’da sosyal demokratlardan (SPD) ümitleri kırılmış, sırt çevrilmiş insanlar çok. SPD Yeşiller ile 98’de hükümete geldikten sonra, Almanya tarihinde en fazla hak gasplarını, sosyal kısıtlamaları yapan iktidar oldu. Ondan önceki Hıristiyan Birlik Partileri bile bu kadar hak kısıtlaması yapmamıştı.

Tarihi bir olay da gerçekleştirdi, sosyal demokratlar Yeşillerle birlikte. Kosova’yı bombalamaya gittiler. Almanya’da askerin sınır dışı hareketini başlatmış oldular bununla. Kosova’nın ardından 11 yere Alman askeri gönderildi. Bunu sosyal demokratlar ve barış hareketinden gelen bir parti, Yeşiller yaptı. Bu, Alman kamuoyunda da o zamana kadar sempati duyanlarda büyük bir umut kırıklığı yarattı. İş politikalarından dolayı sosyal demokratlara karşı büyük bir hoşnutsuzluk vardı. Sendika çevreleri sosyal demokratlara sırt çevirmeye başladılar.

Almanya’da sol birleşti yani…

WASG kurucularından bir ço»u sendikacı ve eski sosyal demokrattır. Kurulduktan sonra seçimlere birlikte girildi. Lafontaine başkanlığında seçimlere girildikten sonra iki partinin birleşmesi de kararlaştdırıldı. "Biz birleşeceğiz, tarihi bir olay yapmak istiyoruz. Almanya’daki solu birleştirmek istiyoruz" denildi.

8-9 yıla baktı»mıızda, sosyal demokratların Hıristiyan birlik partilerinden farklı olmadığı ortaya çıkıyor. Aynı neo liberal politikaları izliyorlar. Almanya’da güçlü bir alternatife ihtiyaç var. Bu ihtiyaçla birlikte bizim Federal parlamento seçimlerinde 7.8 almamız, sıfırdan 54 milletvekili çıkarmamızın nedeni de budur.

Sosyal demokratlar vaadlerini tutmadılar yani…

İnsanlar sosyal kısıtlamalara, boş vaadlere, emeklilik yaşının 67’ye çıkarılması, sağlık sisteminin, iki sınıf olması, paran varsa sağlığın olur, paran yoksa sağlığın olmaz, KDV’nin 16’dan 19’a çıkarılması gibi hak gasplarına karşılar. Oysa, sosyal demokratlar seçim programlarında ‚kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız‘ dediler.

Bu hükümet de farklı değil…

Halkın yüzde 77’si tornadol savaş uçaklarının Afganistan’a gönderilmesine karşı idi, hükümet ne yaptı, gönderdi. Toplumun yüzde 87’si emeklilik yaşınının 67’ye çıkarılmasına karşı idi, hükümet çıkardı. Toplumun yüzde 90’ı sağlık reformuna karşı idi, bu da yapıldı.

Hükümet toplumun, halkın ço»unluğuna karşı politika yapıyor. Demokrasi eksikliği var ve biz Sol Parti olarak bunu parlamentoda, her yerde söylüyoruz. Bu hükümet, halka karşı çalışıyor. Çünkü o kadar net cevap veriyor ki halk, ‚biz buna karşıyız, yapma‘ diye.

Büyük bir hoşnutsuzluk, huzursuzluk sözkonusu. Sol parti olarak biz gerçekten tek parti olarakkarşı çıkıyoruz. Bunların hepsini Yeşiller de Hür Parti de istiyor. Parlamentoda tek bir muhalefet partisi varsa o da Sol Parti. KDV’de, sağlık reformunda, sosyal yardımların kısıtlanmasında da öyleler. Emeklilik yaşının 67 olmasını değil, düşürülmesini istiyoruz. Çünkü o kadar işsizlik varken, o kadar genç işsizken yaşlı insanları 67 yaşına kadar çalıştırmak da ne oluyor. Tek sağlık sistemi olsun, herkes için. Bütçesi ne olursa olsun sağlık hizmetlerinden faydalansın. Özel sigorta olmasın, dayanışma için tek bir sigorta olsun.

Kamu alanındaki özelleştirmelere tek karşı olan biziz. Askerin yurt dışına gönderilmesine tek karşı olan biziz. Onların hepsi bir, biz tek farklı oylarız. Ayrılık temel politikalarda. Zenginlerin daha fazla vergi ödemesi, zayıfların korunmasını istiyoruz, eğitimin özelleştirilmesine karşıyız. İnsan hakkıdır. Herkese borçsuz, harçsız eğitim verilmesi. Sol Parti ile diğerlerini kıyasladığında muhalefet politikası güden tek partiyiz.