Sol Parti vatandaşlıkla ilgili soru önergesi verdi

Federal Hükümetin vatandaşlık yasalarında yaptığı sertleştirmeler ve bunun uygulamada yol açtığı sonuçlar, Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun verdiği bir soru önergesinde (Bkz. ilişikteki 16/11815 No’lu Federal Meclis Belgesi) ele alınıyor. Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen hazırladığı ve alt şıklarla beraber 99 soruyu kapsayan önerge ile vatandaşlık hukukunda yaşanan çarpıklıklara, eyaletlerdeki farklı uygulamalara ve bunların uyumun önüne çıkardığı yeni engellere dikkat çekmek istediğini belirtti. Dagdelen, konuyla ilgili yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Hükümet ortaklarının vatandaşlık yasalarında gerçekleştirdiği sertleştirmelere ve yürürlü»e soktuğu uygulamalara bakıldığında, vatandaşlı»a geçişleri engellemek için her yolu mübah gördüğü izlenimi do»uyor. Oysa bugün Alman vatandaşlığına geçmek, eşit haklar elde etmenin tek yolu. Vatandaşlı»a geçişi uyum sürecinin taçlandırılması olarak algılayan hükümet ortaklarının gerçek amacı ortaya koymaktadır.

Ayrıca hükümet ortakları her fırsatta vatandaşlı»a geçenlerin sayısının uyum politikasının başarısına dair bir gösterge olduğunu ifade etmektedir. Federal hükümetin çıkardığı yeni engeller, 2000 yılından bu yana Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısında yaşanan yüzde 40 oranındaki düşüş, hükümetin kendi ölçülerine göre de uyum politikasında ne denli başarısız olduğunu göstermektedir. Açıkça görülen, hükümetin vatandaşlı»a geçişleri engellemek istediğidir. Son olarak 2007’de gerçekleştirilen yasa değişikliği ve geçtiğimiz yürürlü»e giren vatandaşlık testi ile yeni engeller çıkarılmıştır. Bugün vatandaşlı»a geçme süreci, uzun bir engelli koşu haline getirilmiştir.