Sosyal adaletsizlik politikası uyumu engelliyor

Federal Hükümet, 8. uyum raporunu açıkladı. “Rapor, Hıristiyan Birlik Partileri, FDP, SPD ve Yeşiller’den oluşan büyük koalisyonun yıllardır izlediği uyum politikasının başarısızlığının belgesidir. Onyıllardır izlenen politikalarla, gerçekten göçmenlerin katılımını ve uyumunu sağlamak hedeflenmedi” diyen Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, , bunun nedenini ise, neoliberal ve sosyal adeletsizlik politikasıyla göçmenlerin bu topluma uyumunu sağlamanın mümkün olmamasına bağladı. Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Raporun ortaya çıkardığı sonuçlar ne yeni, ne de kaçınılmazdır. Bu veriler, muhafazakarlar ve sosyaldemokratların, liberaller ve Yeşiller’in politikasının sonucundan başka birşey değildir. Bu partiler, son onyıllarda sadece göçmenlerin değil, birçok Almanın da bu topluma uyumunu olanaksız kılan sayısız yasaya imza atmıştır. Örneğin ücret dampingi ve kiralık işçi uygulaması, sosyal hak gaspları, Hartz IV, yüksek ö»renim harçları, emeklilik sisteminin parçalanması, yoksulların eğitiminin zorlaştırılması gibi uygulama ve yasalarla sosyal dışlamanın yolunu açmışlardır. Göçmenlere reva görülen hukuksal dışlama ve yapısal ayrımcılık, bu politikaların sonuçlarını onlar için daha da ağırlaştırmıştır.
Federal Hükümetin yapması gereken, bu facialara yol açan kaynakları bir an önce kurutmak için adım atmalıdır. Ancak bunun yerine uyumu, göçmenlerin bireysel olarak ço»unluk toplumunun taleplerini yerine getirmek olarak göstermektedir. Bu talepler de, daha iyi Almanca ö»renmek ve demokrasiye bağlılığını da kanıtlamak olarak tarif edilmektedir. Suç işlemiş göçmenlerin sınırdışı edilmeleri, uyuma yanaşmayanlara yaptırım uygulanması, sözde paralel toplulukların dağıtılması gibi bir dizi taleple bu yaklaşım zenginleştirilmektedir. Bu yolla göçmenler toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösterilmekte, sosyal konumun değil, kültürel ve dini kimliğin belirleyici olduğu, bu nedenle de göçmenlerin içinde bulundukları durumdan kendilerinin sorumlu olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır.
Buna karşılık bilimsel araştırmalar, göçmenlerin karşı karşıya olduğu sorunların esas olarak toplumsal nedenleri olduğunu göstermektedir. Bu yüzden uyum politikası daha farklı ve bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alınmak, bütün insanların politik, sosyal ve toplumsal katılımını sağlamayı hedeflemek zorundadır.