Suriye’deki El Kaide çetelerine sunulan NATO korumasına son verilsin

Dışişleri Komisyonu üyesi SOL PARTİ Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dagdelen, “Federal Ordu’nun Türkiye’deki Patriot bölükleri Türk halkını korumuyor; aksine, Almanya’yı Suriye’deki çatışmaların tarafı haline getiriyor ve AKP Hükümetinin Suriye’deki Kürtlere karşı gerçekleştirdiği müdahalenin ortağı yapıyor” dedi. Dagdelen, Suriye’nin Kürt bölgelerindeki durum konulu bir soru önergesine Federal Hükümetin verdiği yanıt vesilesiyle yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Federal Hükümet, terörist örgütler olarak değerlendirilen cihadist grupların operasyonlarını Türk topraklarından başlattığını itiraf etti. Bu gruplar, Kürt özyönetim yapılarını hedef alan ve çok sayıda sivilin öldürüldüğü veya kaçırıldığı saldırılarını burada planlayarak gerçekleştirdiler. Kürt bölgeleri daha önceleri, büyük oranda iç savaşın etkilerinden muaf kalmış, ayrıca ülke içindeki göçmenlerin sığınabildiği ve insani yardımların aktarma yeri olarak kullanıldığı bir bölge olmuştu. Federal Hükümet ayrıca, Türk güçlerinin dahil olduğu veya cihadistlereTürk makamları tarafından destek sağlandığı konusunda elinde ‚do»ruluğu kanıtlanmış bilgilerin‘ olmadığını iddia etti. Ancak aynı zamanda bu güçlerin Türk topraklarından operasyon gerçekleştirmesini Patriot Hava Savunma Birlikleri tarafından koruyor. Bu birlikler derhal geri çekilmelidir. Çünkü Türkiye, açıkça görüldüğü üzere Suriye iç savaşında saldırgan bir taraftır. Türkiye’nin, teröristlere kendi topraklarından Kürt ve bütün Suriye halkına karşı müdahalede bulunmasına izin vermemesi, Türk ve Suriye halkına daha büyük yardımda bulunulması anlamına gelecektir.”

SOL PARTİ Meclis Grubu İçişleri Politikası Sözcüsü Ulla Jelpke ise, “Federal Hükümet, Türk hükümeti ile cihadist El Kaide çeteleri arasındaki işbirliğinin kanıtlarını, NATO ortağına ittifak sadakati göstererek görmezden geliyor. Bunun yerine, sivil halkı cihadist savaşçıların saldırılarından koruyan Suriye’deki Kürt öz savunma güçlerinin karalanması çabalarına katılmayı ye»liyor” eleştirisinde bulundu. Milletvekili ayrıca açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “ABD Hükümeti bile, El Nusra Cephesi’nin sivil Kürtlere karşı katliam gerçekleştirdiğini itiraf ederken, Federal Hükümet bu yönlü suçların işlendiğine dair ‘do»ruluğu kanıtlanmış bilgilere‘ sahip olmadığını iddia ediyor. Bunun yerine hükümet, Suriye’deki Kürt bölgelerindeki halkın büyük kesimin desteğini almış olan Demokratik Birlik Partisi (PYD)’nin kendisini eleştirenlere karşı müdahalede bulunduğu yönlü kanıtlanmamış iddialar karşısında kaygı duyduğunu belirtmektedir. Bu iddiaların, El Nusra Cephesi saflarında yer alan ve kendileri Kürt şehirleriyle köylerine saldırmış gruplar tarafından ortaya atılmış olması da manidardır. Federal Hükümet tarafından ‚radikal gruplar‘ listesine alınmış olan PYD, bütün etnik ve dini halk gruplarının demokratik özyönetim yapılarında yer almalarından yana tavır koymaktadır. Darkafalı milliyetçiliğe ve dini fanatizme karşı Kürt bölgelerinde yaratılmış olan toplumsal alternatif, bizim dayanışmamızı haketmektedir.”