Tepkiler sınırları aştı

Türkiye’de basına yönelik baskılar Almanya Parlamentosu’nun gündemine taşındı. Sol Parti Federal Milletvekili ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Vekili Sevim Dagdelen, Meclis Grubu üyesi 9 milletvekili ile birlikte Türkiye’deki basın ve düşünce özgürlüğü konulu bir soru önergesi sundu. Basın yayın organları üzerindeki Hükümet baskılarına dikkat çekilen soru önergesinde, gazetecilere TCK’nın 301. maddesinin ihlali gerekçesiyle 2 bin 500 dava açıldığına ve bu davaların 745’inin mahkumiyetle sonuçlandığına dikkat çekildi.
‘GÜVENCE ALTINDA DE«İL’
Sevim Dagdelen, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’deki basın meslek kuruluşlarının da bu konuya dikkat çektiğini ifade etti. Dagdelen AB’nin 12 Mart 2009 tarihli Türkiye 2008 İlerleme Raporu’nda basın ve düşünce özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerin yer aldığını kaydederek, şunları söyledi: “Raporda düşünce ve basın özgürlüğünün tümüyle güvence altında olmadığı ifade edilmiştir. Ça»daş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi kuruluşların açıklamaları da bu tespiti do»rulamaktadır.”
CEZALAR YA«DI
Türkiye’deki basın meslek kuruluşlarının Ergenekon davası ve seçimler kapsamında gazeteciler üzerindeki baskıların arttığından şikayet ettiğini belirten Dagdelen, ayrıca Başbakan Erdoğan’ın bazı gazetelere karşı defalarca boykot ça»rısında bulunduğunu hatırlattı. Dagdelen soru önergesinde Doğan Grubu’na yönelik vergi cezası ve Evrensel gazetesi sahibi ve eski sorumlu yazı işleri müdürü hakkında verilen hapis cezaları gibi somut örneklerin yer aldığını belirtti. Dagdelen, “Federal hükümet 19.06.2008 tarihinde karar altına aldığı bir önerge ile basın ve düşünce özgürlüğünün tüm dünyada sağlanabilmesi için kendi önüne görevler koymuştu. Bu bağlamda Türk Hükümeti nezdinde hangi somut girişimlerde bulunduğunu sordum” dedi.
DA«DELEN’DEN CEVAP BEKLEYEN SORULAR…
Alman Federal Meclisi’ne Federal Meclis Milletvekilleri Sevim Dagdelen, Ulla Jelpke, Heike Hänsel, Inge Höger, Wolfgang Gehrcke, Alexander Ulrich, Dr. Norman Paech, Dr. Hakki Keskin, Dr. Dieter Dehm, Hüseyin-Kenan Aydın ve Sol Parti (DIE LINKE) Federal Meclis Grubu’nun imzalarıyla soru önergesi verildi. İşte önergedeki bazı sorular:
1- Federal Hükümet Avrupa Parlamentosu’nun‚ Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğünün tümüyle güvence altında bulunmadığı yönündeki tespitini paylaşıyor mu?
a) Hükümetin düşüncesine göre hangi alanlarda Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğünün tümüyle güvence altında değildir?
b) Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğünün devlet kurumlarınca veya hükümet çevrelerince ihlal edildiğine dair hangi bilgilere sahiptir?
2- Federal Hükümet “Avrupa Parlamentosu’nun TCK’nın 301. maddesinde Nisan 2008’de yapılan değişiklikler yetersizdir. Çünkü hala Türkiye’de bu temelde ve TCK, TMY ve Basın Yasası’ndaki diğer maddeler uyarınca şiddete başvurmadan düşüncelerini açıklayan kişiler mahkum edilmektedir” yönlü ve Leyla Zana ile hapis cezalarına çarptırılan Evrensel gazetesi yöneticileri Ahmet Sami Belek ve U»raş Vatandaş örneklerinde yaşandığı tespitini paylaşıyor mu?
3- Federal Hükümet, TGS’nin ‘Ergenekon davasının devlet içindeki çeteleri ortaya çıkarmak ve yargılamak yerine, siyasi iktidarca aydınlar, medya kuruluşları ve kitle örgütleri üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasıyla ilgili’ endişelerini paylaşıyor mu?
4- Federal Hükümet, ÇGD’nin ‘Türk hükümet temsilcilerinin boykot ça»rılarının ça»dışı olduğu’ yönlü değerlendirmelerini paylaşıyor mu?
5- Federal Hükümet, Doğan Yayın Holding’e verilen cezaya ilişkin TGS’nin ‘Bu siyası iktidarın medyayı hizaya sokma girişimidir’ şeklindeki değerlendirmesini paylaşıyor mu?
6- Federal Hükümet söz konusu önergede yer alan, ‘Basın mensuplarının tehdit altında bulunduğu ülkelerde bu kişileri korumalarını talep etme’ taahhüdünü Türkiye ile olan ilişkilerinde hayata geçirmek için hangi adımları atmıştır?