Türk polis rejimine verilen Alman yardımı son bulsun!

SOL PARTİ Federal Meclis Grubu Milletvekilleri Sevim Dagdelen ve Ulla Jelpke, „Alman polisi yıllardır, Türk güvenlik aygıtına yo»un destek veriyor. Türkiye’deki demokratik protesto gösterileri, fiili olarak Alman yardımıyla cop darbeleri altında bastırılıyor” eleştirisinde bulundular. Federal Hükümetin adı geçen milletvekilleri tarafından sunulan iki soru önergesine verdiği yanıtlar, Türk polis teşkilatının Almanya’dan aldığı eğitim ve donatım yardımının kapsamını ortaya koyuyor.

Meclis Grubu İçpolitika Sözcüsü Ulla Jelpke sözlerine şöyle devam etti:„2003 yılından bu yana sadece Federal Kriminal Dairesi ve Federal Polis Teşkilatı, Türk polisi ve kötü ün salmış askeri polis Jandarma için 150’den fazla eğitim programı gerçekleştirdi. Bunun dışında, eyalet polis teşkilatlarının sunduğu ve hepsi kayda geçirilmemiş destek programlarını buna eklemek gerekiyor. Ayrıca polis muhbirlerinin eğitimiyle siyasi nedenle işlenen suçlar konularında kurslar ve geniş kapsamlı acil durumlar adı verilen olaylara polis müdahalesi konulu tatbikatlar sunulmuştur. Bu amaçla Türk polis memurları, örneğin Alman polislerinin nükleer karşıtı göstericilere müdahalelerini izlemek üzere davet edilmişlerdir. Burada, Alman polislerinin geniş çaplı olarak su sıkıcı araç ve biber gazı kullandıklarını görmüşlerdir. Federal Hükümetin, bu yolla ‘Türkiye’nin hukuk devleti olma yönündeki gelişiminin’ teşvik edildiği yönündeki iddiasının yanlışlığı, Erdoğan rejiminin, geçtiğimiz Haziran ayında dört göstericinin öldürüldüğü ve yaklaşık 10.000 kişinin kısmen ağır yaralandığı protesto hareketine karşı yaptığı acımasız müdahaleler tarafından kanıtlanmıştır. Türk polis ve gizli servis aygıtıyla yapılan işbirliği derhal dondurulmalıdır!”

SOL Parti Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dagdelen ise, „Federal Hükümetim geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye düzenli olarak biber gazı ihracına onay vermiş olmasını ve orada örneğin paramiliterlere ve jandarmaya küçük silahları lisanslı olarak üretrirmesini“ bir skandal olarak gördüğünü belirterek şu açıklamada bulundu: „Federal Hükümet ayrıca Türk İçişleri Bakanlığı’na ücretsiz olarak en modern izleme ve dinleme cihazları, eğitilmiş köpek ve kurşun geçirmez yelek verdi. Bu tür hediyelerle demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin teşvik edilebileceği varsayımı absürttür. Federal Hükümet gerçekte bu yolla göz göre göre islamcı AKP Hükümetinin giderek artan baskıcı tavrını desteklemiş ve teşvik etmiştir. Son aylarda yaşanan vahşi polis müdahalelerine rağmen bu eğitim ve donatım yardımı hukuk devleti ilkesine katkı olarak gösterilip sürdürülmekte, ortaya çıkan sonuçları ise yine Federal Hükümet tarafından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Federal Hükümetin, Erdoğan’ın islamcı bir baskı devleti yaratma yolunda ilerlemesine destek vermeyi sürdürmesi tahammül edilemez bir durumdur. Bu kör ortaklığın arkasında her iki ülkenin NATO üyeliği çerçevesinde ve Türkiye ile sıkı bir askeri işbirliğine dayalı ortaklığı da yatmaktadır. SOL PARTİ, polis, ordu ve gizli servis alanlarında Türkiye ile yapılan işbirliğine son verilmesini ve Almanya’nın NATO’nun askeri yapılanmalarından çıkmasını talep etmektedir.“