Türk vatandaşları askerlikten muaf tutulsun

Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, Almanya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmalarını talep etti.
Dagdelen, Federal Hükümet’ten Türk Hükümeti nezdinde Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmaları ve bedelli askerlik uygulamasının da iptal edilmesi yönünde girişimlerde bulunmasını istedi.
Sol Parti’li milletvekili Sevim Dagdelen, Federal Meclis’e konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Dagdelen, önergeye verilen cevaba ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.
Sol Parti Milletvekili açıklamasında “Almanya’da yaşayan ve önemli bir kısmı burada do»muş Türk vatandaşı gençlerin, Türkiye’de zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmalarını uyumu zorlaştıran bir faktör olarak değerlendiriyorum. Türk konsoloslukları, 35 yaşını aşan Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılma taleplerini kabul etmiyor ve böylece Alman vatandaşlığına geçmeleri engelleniyor. 38 yaşını aşanlar ise, pasaportları uzatılmadığı için kaçak durumuna düşüyorlar. Parayı ödeyemeyenler, oturum haklarını kaybediyorlar” şeklindeki ifadelere yer verdi.
Federal Hükümetin, bu ülkede yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak gençlerden vatandaşlı»a geçmelerinin ön koşulu olarak önce vatandaşı olduğu ülkede askerliğini yapmış olmasını talep etmesinin yanlış olduğunu savunan Dagdelen, söz konusu vatandaşlardan zorunlu askerlik hizmeti yerine kısa devre bedelli askerlik yapmalarını istemenin de haksız bir beklenti olduğunu vurguladı.
Dagdelen, Federal Hükümet’in de soru önergesine verdiği cevapta kendisiyle aynı görüşleri dile getirmesini ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.