Türk vatandaşlarından alınan işlem harçları AB hukukuna aykırı

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, Federal Hükümeti Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarının uygulanması konusunda uyararak, “Hükümet; Adalet Divanı’nın sadece vize konusunda aldığı Soysal kararını değil, başka kararlarını da uygulamamakta direniyor. Bunun son örneği, oturma izinleri için talep edilen işlem harçlarıdır. Hükümet bu konuda AB hukukuna ters düşmektedir” dedi. Konuyla ilgili sunduğu soru önergesine Federal Hükümet tarafından verilen yanıtları değerlendiren Dagdelen, şu açıklamalarda bulundu:

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Türk vatandaşlarından talep edilen oturum izinleri harçlarının miktarı konusunda aldığı 17 Eylül 2009 tarihli kararında (C.242/06 – Şahin), Türkiye-AB Ortaklık Sözleşmesi’nin, 1/80 Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13. maddesine (§ 13, ARB 1/80) atıfta bulunarak, ulusal yasal düzenlemelerin sözleşmenin imzalandığı tarih öncesindeki düzenlemelere kıyasla kötüleştirmeler öngöremeyeceğine dikkat çekti. Hollanda’da yaşayan bir Türk vatandaşının açtığı dava üzerine alınan kararın Almanya’ya uyarlanması durumunda, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarından da diğer AB vatandaşlarından olduğu gibi, oturum izni için işlem harcı talep edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle oturma izni başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına işlem harçlarına itiraz etmelerini ve ödemeleri yaparken şerh koymalarını öneriyorum.

Federal Hükümet, konuyla ilgili soru önergeme verdiği yanıtta, Adalet Divanı Kararı’nın bu şekilde yorumlanamayacağını ve talep edilen işlem harçlarının AB hukukuna ters düşmediğini iddia ediyor. Ancak öte yandan konunun Federal ve eyaletler düzeyindeki yabancılar hukuku uzmanlarının yapacakları ilk ortak toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Bu da hükümetin konuyla ilgili yeni yasal düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek zorunda kalacağına dair bir ipucu olarak yorumlanabilir.

Yanıtta ileri sürülen, uygulamanın AB hukukuna ters düşmediğine ilişkin gerekçelerin hukuksal dayanağı olmadığına inanıyorum. Federal Hükümet bir an önce Yabancılar Yasası’nı gözden geçirerek, Adalet Divanı kararlarıyla uyumlu hale getirmeli, bu kararlara ters düşen yasal düzenlemeleri iptal etmelidir. Önümüzdeki dönemde Federal Hükümetin bu konuda gerekenleri yapıp yapmadığının takipçisi olacağımı kamuoyuna duyururum.