Türkiye’de basın özgürlüğü için yasa reformları gerekli

Sol Parti Federal Milletvekili ve Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Sevim Dagdelen’in verdiği ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü’ başlıklı soru önergesini yanıtlayan Federal Hükümet, AB Komisyonu’nun 2008 Türkiye İlerleme Raporu’nda yer alan konuyla ilgili tespitlere katıldığını açıkladı. Federal Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gernot Erler tarafından verilen yanıtta, „12 Mart 2009 tarihli Türkiye 2008 İlerleme Raporu’nda, düşünce özgürlüğünün sınırsız sağlanabilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karar ve düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilmesi için yeni yasal reformlara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca basın üzerindeki baskılardan vazgeçilerek basın özgürlüğünün korunmasına hizmet edecek bir ortam yaratılması gerektiği belirtilmiştir. Hükümetimiz bu değerlendirmelere katılmaktadır“ görüşüne yer verildi. Yanıtta ayrıca, Başbakan Erdoğan’ın bazı basın-yayın kuruluşlarına karşı başlattığı boykot kampanyaları konusunda ‘Federal Hükümet, ço»ulcu bir demokraside her vatandaşın hangi medyayı kullanacağına kendisi karar verebilmesi gerektiği düşüncesindedir’ denildi.

Dagdelen, Federal hükümet ortaklarının 19.06.2008 tarihinde karar altına aldığı bir önerge ile basın ve düşünce özgürlüğünün tüm dünyada sağlanabilmesi için kendi önüne görevler koyduğunu ve dünyanın neresinde olursa olsun basın mensuplarının özgürce çalışma koşullarına kavuşmaları için çaba göstermeyi taahhüt ettiğini hatırlatarak, „soru önergesinde bu konuda Türkiye ile ikili görüşmelerinde konuyu hangi düzeyde gündeme getirdiğini sormuştum. Hükümet verdiği yanıtta diplomatik bir dil kullanarak ‘konu, ikili görüşmelerde ve uluslararası platformlarda her düzlemde gündeme alınmaktadır’ şeklinde yanıtlamayı tercih etti. Bu geçiştirme çabası, Federal hükümetin kendi kararlarına uyma konusunda samimi olmadığını ve kendi ekonomik ve politik çıkarlarını herşeyin üstünde tuttuğunu gösteriyor“ dedi.

Federal Hükümetin Sol Parti Meclis Grubu üyeleri tarafından verilen soru önergelerine ço»unlukla yüzeysel ve kaçamak yanıtlar vermesini eleştiren Dagdelen, „Hükümet bu tutumunu alışkanlık haline getirdi. Ancak biz diğer konularda olduğu gibi bu somut durumda da kaçak güreşen hükümeti kendi aldığı kararlarla yüzleştirmek için çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve Türkiye’deki muhalif basın üzerindeki baskılara karşı mücadele eden basın meslek kuruluşları ve sendikalarla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bunun için konuyu Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun gündemine taşıyacağız“ dedi.