Uyum kursları bütçesi alarm veriyor

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, uyum kursları için gerekli paranın, 2009 bütçesinde ayrılan 174 milyon euronun yetersiz kalacağını söyledi. Parti Meclis Grubunun Bütçe Komisyonu’na yönelttiği sorulara verilen yanıtlar uyarınca uyum kursları için 50 milyon euro tutarında ek kaynak gerektiğini kaydeden Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Aslında yeni düzenlemelere gidilerek, uyum kurslarının daha niteliği hale getirilmesi gerekiyor. Ancak korkarım ki; şimdi ortaya çıkan ek kaynak ayrılması zorunluluğu nedeniyle Federal Hükümet gerekli bu yeni düzenlemeleri erteleme yolunu seçecektir. Bugün uyum kurslarında ders veren kalifiye ö»retmenlere Hartz IV yardımı düzeyinde ücret ödenmektedir. Azgın bir sömürü anlamına gelen bu durum kabul edilemez ve kursların niteliğine de zarar vermektedir. Bu koşullarda katılımcıların yarısı bile, yasalarda öngörülen düzeyde Almanca ö»renememekte ve diploma alamamaktadır.

Yeni koalisyon ortakları, Almanca ö»renmenin kendi uyum politikaları açısında merkezi bir öneme sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak uyum kursları ö»retmenlerine ödenen damping ücretlerle bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. Sol Parti olarak uzun süredir kurs veren kurumlara daha fazla kaynak aktarılmasını ve ö»retmenlere asgari 25 euro saat ücreti ödenmesini talep ediyoruz. Ancak koalisyon partileri, asgari ücretlere ideolojik sapkınlıkla karşı çıktıkları için bu talebimizi reddediyor. Bu nedenle inandırıcılıkları olmadığı açıkça görülüyor. Federal Hükümet göçmenlere karşı ‘uyum istemiyorlar’ polemiklerine girişeceğine uyumu mümkün kılacak koşulları yaratmalıdır.