Uyum politikasında popülizme yer yoktur

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, bugün göçmenlerin içinde bulunduğu durumun gerçek nedenlerinin hasıraltı edilmesinin popülist ve dıilayıcı bir yaklaşım olduğunu söyledi. “Bu nedenlere değinmeyen Merkel ve diğerleri, insanlara ‘uyum istemiyorlar’ diye damga vurmayı tercih ediyorlar” diyen Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Federal İçişleri Bakanı de Maizière, göçmenlerin yüzde 10-15’lik bir bölümünün uyum sağlamamakta ayak direttiğini ileri sürüyor. Ancak bu iddialar her türlü dayanaktan yoksundur. Gerçek bunun tam tersidir. Bugün örneğin uyum kurslarına katılmaları zorunlu olan Türkiye kökenli göçmenlerin yüzde 94’ü dil kurslarına gidiyor. Geriye kalan bölümü ise hastalık, hamilelik gibi mazeretlerden dolayı bu kurslara katılamıyor.
Bu gerçek karşısında uyum sağlamaya karşı ayak diretildiği iddiasını ileri sürerek bu kesimlere yaptırım uygulanmasını talep etmek, popülizmden başka birşey değildir. Çünkü uzun yıllardır Almanya’da yaşayan göçmenlerde uyum kurslarına gitme eğilimi çok güçlüdür. Ancak hükümet geçtiğimiz Nisan ayında aldığı bir kararla, tam da bu kesimlerin kurslara katılması olanaklarını kısıtlamıştır. Bu da hükümetin zerre kadar inandırıcı olmadığının kanıtıdır. Sol Parti olarak uyum kurslarının daha nitelikli ve bütün göçmenleri kapsayan yasal bir hak haline getirilmesini önerdik. Ayrıca bu kurslarda çalışan ö»retmenlerin çalışma koşullarının ve ücretlerinin düzeltilmesini istedik. Ancak bu önerilerimizin tümü reddedilmiştir.
Sol Parti olarak bugün göçmenleri dışlayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tartışmalara derhal son verilmesini talep ediyoruz. Göçmenlerin eşit haklarla sosyal ve siyasal yaşama katılımına olanak sunacak koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Çocukların okul öncesi eğitimini teşvik etmek, göçmenlerin yurtdışında kazandığı eörenim ve meslek eğitimi diplomalarını tanımak, göçmenelri dışlanmaya karşı koruyan bir siyaset izlemen ve Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırmak, bir an önce atılması gereken adımların başında gelmektedir.