Uzmanlar yerel oy hakkından yana

Federal Meclis İçişleri Komisyonu AB vatandaşı olmayan göçmenlere yerel düzeyde seçme-seçilme hakkı tanınması konusunda dün uzmanları dinledi. Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun 04.07.2007 tarihinde Federal Meclis gündemine getirdiği konuyla ilgili önergenin de ele alındığı Uzmanlar Danışma Kurulu’nda (Sachverständigenanhörung)görüşlerine başvurulan uzmanlar büyük ço»unlukla göçmenlere oy hakkı tanınmasından yana görüş bildirdi. Hükümet ortaklarının oy hakkını koalisyon sözleşmesine alfığını hatırlatan Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, „Her fırsatta uyumdan söz eden koalisyon ortakları göçmenlere eşit haklar tanınması söz konusu olduğunda kıvırıyorlar.Yerel oy hakkını, yarattıkları göçmen düşmanı ortamı değiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmelilerdedi. Dagdelenkonuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: