Vaat değil, harekete geçme zamanı

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in kamu çalışanları arasındaki göçmen oranının artırılarak yüzde 20’ye çıkarılması yönlü açıklamalarını değerlendirerek, “Böhmer oturduğu bakanlık makamını ciddiye almalı ve vaatte bulunma yerine harekete geçmelidir. Onun bu talebinin ardında yatan ne insan sevgisi, ne de sosyal eşitliği sağlama hedefidir” dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Sol Parti olarak, toplumsal bileşimin yaşamın her alanında, özellikle kamuda çalışanların bileşimine de yansıması gerektiğini yıllardır yineliyoruz. Bu açıdan kamu alanında çalışan göçmenlerin oranının artırılması talebi do»rudur. Ama sosyal dışlanma ve ayrımcı yasalar, kota uygulamalarıyla veya ça»rılarla ortadan kaldırılmaz.

Göçmenlerle halkın diğer kesimlerinin eğitim düzeyi arasındaki fark, hiçbir ülkede Almanya’daki kadar büyük değildir. İstihdam konusunda yaşanan sorunları da asıl olarak bu fark belirlemektedir. Ayrıca aynı eğitim düzeyine sahip olan göçmenlerin işe alınırken ayrımcılı»a maruz kaldığı gerçeği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve ek bir etkendir.

Kamu kuruluşlarında göçmen kotası, sosyal eşitsizliğin kaynağını ortadan kaldıran değil, göçmenlerin bu alanlarda istidamını gerçekleştirememiş bir politikanın ifadesidir. Günlük yaşamda göçmenlerin toplumsal yaşama katılımlarını zorlaştıran etkenler, ayrımcı ve dışlayıcı yasa ve uygulamalardır.

Onyıllardır süregelen dışlama ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kota tartışmaları başlatmak yerine, meslek ve okul eğitimiyle çalışma yaşamında bir an önce etkili ve yapısal önlemler alınmalıdır. Federal Hükümet AB’nin dışlamayla mücadele yönergelerini eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirmekle işe başlayabilir. Bu atılabilecek en yararlı adım olur.