Vatandaşlı»a geçiş kolaylaştırılsın, dışlama engellensin!

“2009 yılına ilişkin rakamları, Federal Hükümetin bu konuda izlediği vatandaşlı»a geçiş politikasının iflas ettiğini belgeliyor”. Bu saptama, Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen’in, 2009 yılındaki vatandaşlık testleri konulu yazılı önergesine Federal Hükümetin verdiği yanıtı açıklıyor. Dagdelen, “2009 Eylül sonuna dek vatandaşlı»a geçenlerin sayısını ortaya çıkarmak için sunduğum yazılı önergelere verilen yanıtlar, son on ylıda vatandaşlı»a geçenlerin sayısının yarıdan fazla gerilediğini gösteriyor” dedi. Dagdelen açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, rakamlarda bir yıl önce ortaya çıkan gerilemeyi, yeni başlayan vatandaşlık testi uygulamasına bağlamış, bu etkinin geçici olduğunu ileri sürmüştü. Peşinden 2009’da rakamların yeniden artacağını iddia etmişti. Ancak kendi hükümetinin rakamları, düşüşlerin rekor düzeyde olduğunu gösteriyor. Vatandaşlık testleriyle ilgili olarak hazırladığı yazılı önergeye verilen yanıt bu korkunç düşüşü belgeliyor.

Vatandaşlık politikasının iflas ettiğini belgeleyen bu verilere rağmen hükümet, yasalarda son yıllarda gerçekleştirdiği sertleştirmeleri geri almayı ve vatandaşlı»a geçişi kolaylaştıran düzenlemeler getirmeyi ısrarla reddediyor. Bu ısrar nedeniyle bu ülkede yaşayan milyonlarca göçmen 2. sınıf vatandaş olmaya mahkum bırakılıyor.

Sol Parti (Die Linke) olarak vatandaşlı»a geçişin kolaylaştırılmasını ve dışlamaya son verilmesini talep ediyoruz. Vatandaşlık başvurularında harçlar sembolik bir miktara düşürülmeli, bu ülkede beş yıldır yaşayan göçmenler gelir düzeyinden bağımsız vatandaşlı»a geçme hakkı tanınmalıdır. Vatandaşlık başvurularında kendi vatandaşlığından çıkma talebinden vazgeçilmeli, vatandaşlık testleri ve opsiyon modeli iptal edilmelidir.