Vatandaşlı»a geçişlerdeki düşüşten Federeal Hükümet sorumlu

Alman vatandaşlığına geçişlerdeki hızlı düşüş 2008 yılında da sürdü. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen’in girişimleriyle Sol Parti’nin temsil edildiği eyalet meclislerinde verilen soru önergeleri, 2008’de bu düşüşün yüzde 18 civarında olduğunu gösterdi. Buna göre 2008 yılında vatandaşlı»a geçenlerin sayısının 100 binin altına düştüğüne dikkat çeken Dagdelen, „Bu, vatandaşlık yasalarında geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen sertleştirmelerin sonucudur. Göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçmesini istediği iddiasını her fırsatta tekrarlayan Federal Hükümet bu konuda samimiyse, vatandaşlı»a geçiş koşullarını kolaylaştırmalıdır“ dedi. Dagdelen, rakamları şöyle değerlendirdi:
Ortaya çıkardığımız rakamlar, 9 eyalette vatandaşlı»a geçişlerin yüzde 18 oranında düştüğünü gösteriyor. Bunu Almanya geneline uyarlarsak, 2008’de Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının 93 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu rakam vatandaşlık yasalarındaki kapsamlı değişikliklerin yürürlü»e girdiği 2000 yılından bu yana ortaya çıkan en düşük rakamdır. Dramatik bir düşüşle karşı karşıyayız. Federal Uyum Bakanı Maria Böhmer, bir yıl önce Federal Meclis’te yaptığı konuşmada vatandaşlık politikalarını savunuyor ve vatandaşlı»a geçiş sayılarının yüksek olduğunu iddia ediyordu. Bakalım bu rakamlar karşısında gerçekleri kabullenmemeye devam edebilecek mi?
Federal Hükümet yıllardır vatandaşlı»a geçiş ile uyumun taçlandırıldığını ve bu yüzden vatandaşlı»a geçişleri teşvik ettiğini ileri sürüyor. Öte yandan ilgili yasaları sertleştirerek vatandaşlı»a geçişi zorlaştıran yeni engeller çıkarıyor. Bu gerçek karşımızda dururken Böhmer’in dramatik düşüşe gerekçe olarak göçmenlerin kendisini göstermesi kabul edilemez.
Sol Parti Meclis Grubu olarak geçtiğimiz yıllarda çok sayıda önerge ve yasa tasarısı hazırlayarak vatandaşlı»a geçişin önündeki engellerin kaldırılmasını istedik. Ancak bu girişimlerimizi reddeden hükümet ortakları, en son 2007 A»ustosundaki yasa değişikliğiyle ve geçt»imiz yıl uygulamaya koyduğu vatandaşlık testleriyle yeni engeller çıkardı. Federal Hükümet göçmenlere eşit haklar tanımama ve 2. sınıf vatandaş yaratma politikalarında ısrar ediyor. Bu politikadan derhal vazgeçilmeli, vatandaşlı»a geçiş koşulları kolaylaştırılarak, göçmenlerin eşit haklarla toplumsal-siyasal yaşamda yer almalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.