Vatandaşlık önergemiz İçişleri Komisyonu’nda

‚Sol Parti Federal Meclis grubunun sunduğu önergede yer alan vatandaşlı»a geçişin kolaylaştırılması, Almanya’da doğan herkese otomatik olarak vatandaşlı»a geçiş hakkı tanınması ve bu hakkın, şimdi yürürlükte olduğu şekilde 21 yaşına gelindiğinde iki vatandaşlık hakkı arasında tercih yapma zorunda bırakılması şeklinde düzenlenmemesi taleplerinin ne denli haklı ve yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı.