Vatandaşlık yasasındaki zorlaştırmalar meyvelerini veriyor

Federal İstatistik Dairesi’nin bugün yayımladığı bir rapora göre, Almanya’da geçtiğimiz yıl vatandaşlı»a geçenlerin sayısı 96.100’da kaldı. “Federal Hükümet ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer hedefine ulaştı. Vatandaşlı»a geçenlerin sayısını, 1913’ten kalma İmparatorluk Vatandaşlık Yasası’nın yürürlükte olduğu 1990’lı yılların rakamlarının çok gerisinde tutmayı başardılar” diyen Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, bu durumu son yıllarda Vatandaşlık Yasası’nın sürekli sertleştirmesine bağladı. Bugün ortaya çıkan durumun vatandaşlı»a geçişin önüne konulan yeni engellerin doğal ve beklenen sonucu olduğunu söyleyen Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Federal İstatistik Dairesi’nin güncel rakamları, Maria Böhmer’in uyum politikası alanında çizdiği pembe tabloların gerçekle ilgisi olmadığını göstermiş, şişirilen balonları patlatmıştır. Vatandaşlı»a geçişin önüne çıkarılan engelleri aşabilenlerin sayısı, 2009 yılında bir yıl önceki yıla oranla cüzi miktarda artmış ve 100.000 sınırının çok altında kalmıştır. Böhmer’in propaganda ettiği gibi önemli bir artıştan söz etmek mümkün değildir. Bu cüzi artışın kaynağı ise, bir önceki yıldan kalan başvuruların gecikmeli olarak işleme konmasından kaynaklanmaktadır.

Federal Hükümetin derdi gerçekten vatandaşlı»a geçiş rakamlarını artırmak olsa, bunun için gerekli somut adımları atar ve vatandaşlı»a geçişi kolaylaştırır. Bu yolda alınacak önlemlerin neler olduğunu bilmek için, Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun son oturum haftasında meclis gündemine getirdiği önergeye bakması yeterli olacaktır. Söz konusu önergede belirttiğimiz gibi, bir an önce vatandaşlı»a geçiş koşulları kolaylaştırılmalı, vatandaşlı»a geçiş harçları sembolik bir miktara düşürülmeli, vatandaşlık testleri kaldırılmalı ve Alman vatandaşlığına başvuranların gelirlerine bakmadan 5 yıllık ikamet süresi yeterli olmalıdır.