Vize kararı yok sayılmak isteniyor

Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dagdelen’in soru önergesine yazılı yanıt veren hükümet, Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen kararda yer alan “hizmet alma serbestisi” tanımlamasının Türkiye ile imzalanan ek protokollere uyarlanamadığını belirterek, kararı uygulamayacağını bir kez
daha ortaya koydu.