Vizesiz girişe yeşil ışık

19 Şubat’ta Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen kararda, Türkiye ile AB arasında 1973 yılında imzalanan ek protokolde, hizmet almak ve vermek için Avrupa’ya gelecek olanlardan vize alınmaması gerektiği yönündeki karar giderek somutlaşıyor. Daha önce Türkiyeli TIR şoförü Soysal’ın vizesiz giriş için yaptığı başvuruyu reddederek, konunun Avrupa Adalet Divanı’na taşınmasına neden olan Almanya, şimdi vizesiz girişe yeşil ışık yaktı.

DA«DELEN VE PAECH’DEN SORU ÖNERGESI
Sol Parti Federal Milletvekilleri Sevim Dagdelen ve Prof. Norman Paech işbirliği ile yöneltilen bir soru önergesine Federal Hükümetin verdiği yanıta göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üç aydan kısa seyahatler için Almanya’ya vizesiz gelebilecek.
Söz konusu soru önergesinde Sol Parti milletvekilleri, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı ve Soysal Kararı olarak bilinen, hizmet sunumu amacıyla Avrupa’ya gelecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz seyahat kararının Almanya’da hangi sonuçlara yol açacağı konusunda Federal Hükümetten görüş belirtmesini istemişti.

HÜKÜMET: 3 AYDAN KISA GELENLERDEN VIZE ALINMAYACAK

Federal Içişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmeier’in imzasını taşıyan 18 Mart 2009 tarihli yanıtta, “Avrupa Adalet Divanı’nın (Soysal) Kararı, 1973 yılında Almanya’da yürürlükte olan Yabancılar Yasası uyarınca, Türk vatandaşlarının hizmet sunumu özgürlüğünden kısa süreli yararlanmak üzere vizesiz giriş yapmalarını ilgilendirmektedir. Bu yüzden karar, Türk vatandaşlarının üç aydan fazla süren ikametler için vize alma zorunluluğunda bir değişikliğe yol açmamaktadır” görüşüne yer verildi.
“Bu yanıttan benim çıkardığım sonuca göre, Federal Hükümet üç aydan daha kısa süreli seyahatler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize talep edilemeyeceği görüşünü paylaşmaktadır. Zaten hukuk uzmanları da Avrupa Adalet Divanı’nın kararının daha farklı yorumlanamayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi” diyen Dagdelen, bu durumda Federal Hükümetin hangi somut adımları atacağını merakla beklediğini ifade etti.

AILE BIRLEŞIMI KOLAYLAŞACAK MI?
Dagdelen konuya ilişkin açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi: “Söz konusu soru önergesinde hükümetten Soysal Kararı’nın aile birleşimi vizelerinde Almanca bilme zorunluluğu uygulamasına hangi etkilerde bulunacağına dair değerlendirme yapmasını da istedik. Hükümet kararın bu yasaya bir etkide bulunmayacağı görüşünü savunuyor. Ama eğer soru önergesini yanıtlarken yaptığı değerlendirmelerden çark etmezse, en azından aile birleşimi yoluyla eşlerinin yanlarına gelmek isteyenlerin vizesiz Almanya’ya gelerek burada dil kursuna gitmelerinin yolu açılacaktır” dedi.
Dagdelen önümüzdeki günlerde yeni bir soru önergesi vererek, hükümete başta kararı uygulamak için hangi somut adımları planladığı olmak üzere, bir dizi soru yönelteceğini kaydetti. Hükümetin yeni soru önergesine önümüzdeki haftalarda yanıt vermesi bekleniyor.

IYI GELIR GRUBUNDAN OLANLARA VIZE
KALKABILIR

Bir aydır kamuoyunda yo»un bir şekilde tartışılan Avrupa Adalet Divanı’nın “Sosyal Kararı”nın Türkiye vatandaşları için hangi anlama geleceği ise önümüzdeki aylarda netleşeceği ifade ediliyor. Bu konuda özellikle AB ülkelerine Türkiye’den gelecek olanlara yönelik ortak bir vize kararının alınmasına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre, 1973’deki ek protokolde, “hizmet alım ve sunum” amacıyla Avrupa Birliği ülkelerine gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize alınmaması gerektiği yer alıyor. Ancak bu duruma Avrupa Adalet Divanı’nın kararından sonra açıklık getirilmesi bekleniyor. Bu durumda, özellikle AB ülkelerine iş, ticaret, fuar gibi amaçlarla gidecek olan ve iyi gelir grubuna mensup olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vizenin alınamayabileceği belirtiliyor.
Ne var ki; düşük gelir grubunda olanlara sınırların açılması kısa bir zaman beklenmiyor.