Vizesiz seyahat için önerge

Avrupa Adalet Divanı’nın geçtiğimiz şubat ayında aldığı Türkler’e vizesiz seyahatı öngören Sıysal Kararı’nın eksik uygulandığını belirten Sevim Dagdelen, Federal Meclis’e 15 soruluk önerge sundu.