Yeni hükümet uyum alanında yerinde sayacak

FDP ile Hıristiyan Birlik Partileri arasında süren kolisyon görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Uyum ve göç politikaları alanında taraflar arasında varılan anlaşmaları değerlendiren Sol Parti Federal Meclis Grubu Uyum ve Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, “yeni koalisyon ortaklarının bu alanda ayrımcılık ve dışlama politikasında ısrar ederek, göçmenlerin sosyal durumunu iyileştiren ve böylece uyumu geliştirmeye hizmet eden önlemlerden yana olmadığı görülüyor” dedi. Dagdelen açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

„Bir yanda göçmenlerin sosyal durumunu almayan yeni koalisyon ortakları, diğer yanda kalifiye elemanların Almanya’ya gelişinin yolunu açağını ilan etti. Yani göç ve uyum politikasının merkezine, bundan sonra da Almanya’nın ekonomik çıkarlarını gözeten yararcı yaklaşım yerleştirilecek. Göçmenleri dışlayan, sığınmacılara kapıları kapatan politikalarda ısrar edilirken, aynı zamanda ‘Almanca bilme’ sorunana hapsedilen tartışmalarla, göçmenlere yöneltilen “uyum istememe” suçlamaları da sürdürülecek.
Yeni koalisyon ortaklarının aldığı kararlar, alınması gereken kararların çok gerisinde. Bu yüzden alınan değil, göç ve uyum alanında alınmayan kararlara bakmak gerekiyor.
Örneğin aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan yasal düzenlemede ısrar ediliyor. Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılacağı ileri sürülüyor; ancak ilgili yasalarda yapılan sertleştirmelere dokunulmuyor. Vatandaşlı»a geçenlerin sayısını son on yılda yarıya düşüren engeller kaldırılmadıkça, bu konuda yapılacak birkaç rötuş sonucu değiştirmeyecektir. Öte yandan göçmenlere yerel oy hakkını seçim programına alan FDP, şimdi konunun araştırılacağını söylüyor. Geçtiğimiz dönemde de konu araştırılmıştı, ancak ortaya çıkan kocaman bir sıfır oldu.

Aynı şekilde kalıcı oturumdan yoksun olan onbinlerce sığınmacının durumunda da bir düzelme öngörülmüyor. Sorunun çözümünü eyaletlere havale eden yeni koalisyon ortakları, onbinlerce sığınmacıyı yine bir güvencesiz geleceğe terk ettiler. Buna karşılık kalifiye elemanların Almanya’ya gelişinin yolunu açarken, onyıllardır bu ülkede yaşayan göçmenleri işyaşamı, eğitim, meslek eğitimi gibi alanlarda ayrımcılı»a tabi tutan uygulama ve yasaları görmezden geliyorlar.

Yurtdışında kazanılan meslek eğitimi ve okul diplomalarının tanınması konusunda varılan anlaşma ise, çoktan atılması gerek bir adımdı. CDU/CSU ve FDP gecikmeli de olsa sonunda, Sol Parti Federal Meclis Grubu olarak bu konuda 2007 yılında sunduğumuz önerge ile açtığımız yolda yürüme kararı almıştır.