Yerel Oy Hakkı

Kasım 2005’te imzalanan koalisyon tutanağında yer alan maddelerden biri, AB dışından gelen göçmenlere yerel düzeyde oy hakkı tanınmasıydı. Hükümet ortakları bu konuda bir adım atmadıkları gibi, getirdiğimiz önerileri reddederek konuyu rafa kaldırdılar. Almanya’daki AB vatandaşı olmayan göçmenlere yerel düzeyde oy hakkı sağlanması konusunda yaptığım parlamenter çalışmaların düzeyine ve kamuoyundaki tartışmalara ilişkin bir bilgilendirme ve değerlendirmeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: