Yerel oy hakkı verilmeden göçmene „Sen de katıl“ demek samimi değil

Alman Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, dün başlayan ve iki hafta devam edecek olan Almanya Kültürlerarası Hafta nedeni ile yaptığı açıklamada, Göçmenlerin toplumsal ve siyasal yaşama katılmaları önündeki engellere dikkat çekerek, “27 Eylül Federal Meclis seçimi, Sende Katıl! sloganı ile binlerce etkinliğin gerçekleşeceği bu haftalarda yapılacak.
Politikacılar göçmen kökenli 5,5 milyon seçmenin oylarını almak için yarışacak, ancak 4.6 milyon insan, oy hakkı olmadığı için ‘Sen de Katıl!’ ça»rısına uyamayacak” dedi. Göçmenlerin toplumsal ve siyasal yaşama katılabilmelerinin yolu, eşit siyasal-sosyal haklar tanınmasından, ayrımcılı»a ve dışlanmaya yol açan politika ve uygulamaların sona ermesinden geçtiğini vurgulayan Sol Parti Milletvekili Dagdelen, “Federal Meclis en azından yerel düzeyde göçmenlere oy hakkı verilmesi için gerekli yasaları çıkabilirdi.”şeklinde konuştu. Bu yüzden 4,6 milyon göçmenin, demokrasinin en temel yapıtaşlarından olan oy hakkından mahrum bırakıldığını vurgulayan Dagdelen, Hıristiyan Birlik Partileri(CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Almanya’nın göç ülkesi olduğunu kabul ettiklerini ama göçmenlere yönelik ürettikleri politikalarda samimi olmadıklarını ileri sürdü. Dagdelen, sözlerini “Federal Hükümet uyum politikalarında köklü bir değişikliğe gitmek zorundadır. Bugün gerekli olan bir yanda yasal eşitlik sağlanması, diğer yanda yaşanan sosyal sorunlar nedeniyle sosyal güvenliği güvence altına alan bir politika izlenmesidir.” şeklinde tamamladı.